Створення: 05.07.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 26/08/2016

Публічне акціонерне товариство “Цюрупинське”, місцезнаходження Херсонська обл., м.Олешки, вул.Горького, 28А, скликає загальні збори акціонерів 26.08.2016р. об 11.00 за адресою свого місцезнаходження, кабінет голови правління, з таким проектом порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
  3. Перейменування товариства.
  4. Внесення змін до статуту товариства шляхом прийняття його нової редакції.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1: лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Тєкучов Вячеслав Геннадійович, члени комісії – Ананьїн Вадим Сергійович, Пoлiщyк Свiтлaнa Євгенiївнa.

Питання 2: – пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів.

Питання 3: перейменувати товариство з ПАТ «Цюрупинське» в ПАТ «Фaвopит Aлкo»

Питання 4: – внести зміни до статуту товариства шляхом прийняття його нової редакції;

- доручити голові правління товариства від імені зборів підписати нову редакцію статуту товариства та організувати його державну реєстрацію.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 19.08.2016р.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до голови правління Лопатюка В.М.

Реєстрація учасників зборів 26.08.2016р. з 10.30 до 10.55 за адресою їх проведення.

При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Бюлетень. Цінні папери України» № 115(4403) від 23.06.2016.