Створення: 19.02.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 15/04/2016

Публічне акціонерне товариство “Цюрупинське” скликає загальні збори акціонерів 15.04.2016 о 16.30 за адресою товариства: Херсонська обл., м.Цюрупинськ, вул.Горького, 28А, кабінет голови правління, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2015р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2015р.
 5. Переобрання наглядової ради.
 6. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 11.04.16.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись у приймальні до в.о. голови правління Бобровського С.А.

Реєстрація учасників зборів 15.04.16 з 16.00 до 16.25 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) (2015/2014.):

 • Усього активів 186103/146367.
 • Основні засоби 4093/4173.
 • Запаси 64874/59228.
 • Сумарна дбт заборгованість 112153/72844.
 • Грошові кошти 4222/9622.
 • Нерозподілений прибуток 8356/7826.
 • Власний капітал 2274/2274.
 • Статутний капітал 9635/9635.
 • Поточні зобов’язання 165838/126632.
 • Чистий прибуток 2653/4022.
 • Кількість акцій 38538296/38538296.
 • Чисельність працівників 144/124.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Бюлетень. Цінні папери України» № 29(4317) від 17.02.16.