Створення: 04.03.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 05/04/2013

Публічне акціонерне товариство “Цюрупинське” скликає загальні збори акціонерів 05.04.2013р. о 10.00 за адресою: м.Цюрупинськ, вул.Горького, 28А, кабінет голови правління, з таким порядком денним:

  1. Звіт правління про результати діяльності за 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу прибутку за 2012р.
  4. Про надання в заставу ПАТ «Райффайзен Банк Аваль” коньячних спиртів по зобов’язаням ПрАТ «Харчовик».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 01.04.13.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, звернувшись до правління.

Реєстрація учасників зборів 05.04.13 з 09.15 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 43(1547) від 04.03.13.