Створення: 01.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 31/03/2016

Рiшенням наглядової ради вiд 31.03.2016р. припинено повноваження в.о. голови правлiння Бобровського Сергiя Анатолiйовича на пiдставi його заяви, володiє 20,52% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 13.08.2015р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням наглядової ради вiд 31.03.2016р. припинено повноваження члена НР Лопатюка Миколи Володимировича на пiдставi його заяви, володiє 20,52% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 10.04.2015р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням наглядової ради вiд 31.03.2016р. призначений з 01.04.2016р. до переобрання голова правлiння Лопатюк Микола Володимирович, володiє 20,52% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.