Створення: 30.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 30/04/2014

Рiшенням загальних зборiв вiд 30.04.2014 р.:

 • звiльнений голова наглядової ради Антонов Олексiй Юрiйович (представник акцiонера ТОВ ГК “Содружество”, який володiє 4,034 % акцiй в статутному капiталi), перебував на посадi з 18.03.2011р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • звiльненаий член наглядової ради Кiона Олександр Валентинович, володiє 0,02% акцiй, в статутному капiталi, перебував на посадi з 18.03.2011р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • звiльнений член наглядової ради Бобровський Сергiй Анатолiйович, володiє 20,5% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 18.03.2011р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • звiльнений член наглядової ради Логвиновський Геннадiй Миколайович (представник акцiонера ТОВ «КУА «Спiвдружнiсть Ессет Менеджмент», який володiє 32% акцiй в статутному капiталi), перебував на посадi з 18.03.2011р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • звiльнена голова ревiзiйної комiсiї Горбачова Любов Анатолiївна, володiє 0,00001% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 18.03.2011р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • звiльнена член ревiзiйної комiсiї Набока Свiтлана Пилипiвна, володiє 1,1% акцiй, перебувала на посадi з 18.03.2011р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • звiльнений голова правлiння Лопатюк Микола Володимирович, володiє 20,5% акцiй, перебував на посадi з 18.03.2011р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • обраний головою наглядової ради термiном на три роки Антонов Олексiй Юрiйович, володiє 0,00001% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • обраний членом наглядової ради термiном на три роки Лопатюк Микола Володимирович, володiє 20,5% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова правлiння. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • обраний членом наглядової ради термiном на три Бобровський Сергiй Анатолiйович, володiє 20,5% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член НР. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • обраний членом наглядової ради термiном на три Логвиновський Геннадiй Анатолiйович, акцiями не володiє, попередня посада директор ТОВ «Енерго-Лан». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • обрана головою ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Горбачова Любов Анатолiївна, володiє 0.00001% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • обрана членом ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Полiщук Свiтлана Євгенiївна, акцiями не володiє, попередня посада бухгалтер. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • призначена головою правлiння термiном до переобрання Лопатюк Вiкторiя Миколаївна, акцiями не володiє, попередня посада економiст. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • призначена головою правлiння термiном до переобрання Лопатюк Вiкторiя Миколаївна, акцiями не володiє, попередня посада економiст. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.