Створення: 27.04.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 26/04/2018

Рiшенням загальних зборiв вiд 26.04.2018 обраний головою наглядової ради ПрАТ «Пiвденна винокурня» термiном на три роки Євчук Мар’ян Миколайович, акцiями не володiє, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 26.04.2018 обрана членом наглядової ради ПрАТ «Пiвденна винокурня» термiном на три роки Лопатюк Вiкторiя Миколаївна, акцiями не володiє, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 26.04.2018 обраний членом наглядової ради ПрАТ «Пiвденна винокурня» термiном на три роки Бобровський Сергiй Анатолiйович, володiє 20,15% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 26.04.2018 обраний членом наглядової ради ПрАТ «Пiвденна винокурня» термiном на три роки Логвиновський Геннадiй Миколайович, акцiями не володiє, попередня посада член НР. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 26.04.2018 обрана голова ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Пiвденна винокурня» термiном на три роки Горбачова Любов Анатолiївна, володiє 0,00001% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 26.04.2018 обрана член ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Пiвденна винокурня» термiном на три роки Полiщук Свiтлана Євгенiївна, акцiями не володiє, попередня посада член ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням наглядової ради вiд 26.04.2018 призначений на невизначений термiн голова правлiння ПрАТ «Пiвденна винокурня» Лопатюк Микола Володимирович, володiє 20,15% акцiй, попередня посада голова правлiння. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням наглядової ради вiд 26.04.2018 призначена на невизначений термiн член правлiння ПрАТ «Пiвденна винокурня» Iванова Людмила Юрiївна, акцiями не володiє, попередня посада член правлiння, головний бухгалтер. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням наглядової ради вiд 26.04.2018 призначена на невизначений термiн член правлiння ПрАТ «Пiвденна винокурня» Колько Олена Вiкторiвна, володiє 0,24% акцiй, попередня посада член правлiння. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.