Створення: 13.08.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 12/08/2015

  • Рiшенням наглядової ради вiд 12.08.2015р. припинено повноваження члена наглядової ради Бобровського Сергiя Анатолiйовича, володiє 20,52% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 10.04.2015р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Рiшенням наглядової ради вiд 12.08.2015р. припинено повноваження голови правлiння Лопатюк Вiкторiї Миколаївни, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 30.04.2014р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Рiшенням наглядової ради вiд 12.08.2015р. обраний з 13.08.2015р. до переобрання виконуючий обов’язки голови правлiння Бобровський Сергiй Анатолiйович, володiє 20,52% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.