Створення: 12.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 11/04/2017

Рiшенням загальних зборiв вiд 11.04.2017 звiльнений голова наглядової ради Євчук Мар’ян Миколайович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 15.04.2016. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 11.04.2017 звiльнений член наглядової ради Логвиновський Геннадiй Миколайович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 15.04.2016. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 11.04.2017 звiльнена член наглядової ради Лопатюк Вiкторiя Миколаївна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 15.04.2016. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 11.04.2017 звiльнений член наглядової ради Бобровський Сергiй Анатолiйович, володiє 20,15% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 15.04.2016. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 11.04.2017 звiльнена голова ревiзiйної комiсiї Горбачова Любов Анатолiївна, володiє 0,00001% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 30.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 11.04.2017 звiльнена член ревiзiйної комiсiї Полiщук Свiтлана Євгенiївна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 30.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 11.04.2017 обраний головою наглядової ради термiном на один рiк Євчук Мар’ян Миколайович, акцiями не володiє, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 11.04.2017 обрана членом наглядової ради термiном на один рiк Лопатюк Вiкторiя Миколаївна, акцiями не володiє, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 11.04.2017 обраний членом наглядової ради термiном на один рiк Бобровський Сергiй Анатолiйович, володiє 20,15% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 11.04.2017 обраний членом наглядової ради термiном на один рiк Логвиновський Геннадiй Миколайович, акцiями не володiє, попередня посада член НР. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 11.04.2017 обраний членом наглядової ради термiном на один рiк Ананьїн Вадим Сергiйович, акцiями не володiє, попередня посада заст. голови правлiння з комерцiйної дiяльностi. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 11.04.2017 обрана голова ревiзiйної комiсiї термiном на один рiк Горбачова Любов Анатолiївна, володiє 0,00001% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 11.04.2017 обрана член ревiзiйної комiсiї термiном на один рiк Полiщук Свiтлана Євгенiївна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 30.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.