Створення: 10.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 10/04/2015

Рiшенням загальних зборiв вiд 10.04.2015 р.:

  • звiльнений голова наглядової ради Антонов Олексiй Юрiйович, володiє 0,00001% акцiй, перебував на посадi з 30.04.2014р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • звiльнений член наглядової ради Бобровський Сергiй Анатолiйович, володiє 20,15% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 30.04.2014р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • звiльнений член наглядової ради Лопатюк Микола Володимирович, володiє 20,15% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 30.04.2014р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • звiльнений член наглядової ради Логвиновський Геннадiй Миколайович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 30.04.2014р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • обраний головою наглядової ради термiном на два роки Євчук Мар’ян Миколайович, акцiями не володiє, попередня посада нач. юридичного управлiння ТОВ «ГК «Содружество». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обраний членом наглядової ради термiном на два роки Лопатюк Микола Володимирович, володiє 20,15% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член НР. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обраний членом наглядової ради термiном на два роки Бобровський Сергiй Анатолiйович, володiє 20,15% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член НР. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обраний членом наглядової ради термiном на два роки Логвиновський Геннадiй Миколайович, акцiями не володiє, попередня посада член НР. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.